VIDEN OG KOMPETENCER

Vi sætter fokus på, at eleverne får viden og kompetencer.

Hvor finder du os?

Skolen er omringet af Lollands smukke natur med åbne marker og en stor sø i ”baghaven”. Skolen ligger i Vesterborg ca. 10 km fra Nakskov.

OM VESTERBORG EFTERSKOLE

Vesterborg Efterskole blev oprettet sommeren 2008 og har plads til 63 elever. Skolen tilbyder undervisning til elever på 8. 9. og 10. klassetrin.

Vi er en lille boglig skole, der lægger vægt på faglighed. Samtidigt arbejder vi også på at udvikle elevernes sociale kompetencer. Vi sætter fokus på, at eleverne får viden og kompetencer, der gør dem i stand til at møde andre mennesker og kulturer på en åben og tolerant måde. Vi kræver ikke, at eleven er bogligt dygtig, men at han/hun ønsker at deltage aktivt i et sjovt, udfordrende, forpligtende og krævende skolemiljø. Skolen  er åben for både drenge og piger fra enhver etnisk herkomst.

PRÆSENTATIONSFILM

Hvor finder du os?

Skolen er omringet af Lollands smukke natur med åbne marker og en stor sø i ”baghaven”. Skolen ligger i Vesterborg ca. 10 km fra Nakskov.

Optagelse

Elevoptagelsen foregår således at den enkelte elev udfylder et ansøgningsskema. Derefter bliver eleven og forældrene indkaldt til…

Skolevejledning

Formålet med vejledningen er, at give eleverne en forestilling om egne fremtidige muligheder. Samt være tovholder på elevernes…

Indholdsplan

-Generelt om Vesterborg Efterskole
-Dagen på Vesterborg Efterskole
-Forskellige dage/uger på…

VELKOMMEN TIL VESTERBORG EFTERSKOLE

R

Faglighed

En vigtig del af undervisningen er at lærerne konstant søger et udfordrende faglighedsniveau. Dette vil ruste eleverne til at varetage de opgaver og udfordringer, de vil møde i deres fremtidige liv.

R

Åbenhed

Demokrati er en grundlæggende værdi både indenfor og udenfor skolen. Derfor er det vigtigt at eleverne udviser tolerence og forståelse for andres meninger og holdninger.

R

Respekt

Det er nødvendigt for eleverne at respektere fælles værdier, holdninger og lære at udvise respekt for deres omgivelser.

Tryghed

Vi er en lille boglig skole, der lægger vægt på faglighed. Samtidigt arbejder vi også på at udvikle elevernes sociale kompetencer. Vi sætter fokus på, at eleverne får viden og kompetencer, der gør dem i stand til at møde andre mennesker og kulturer på en åben og tolerant måde. Vi kræver ikke, at eleven er bogligt dygtig, men at han/hun ønsker at deltage aktivt i et sjovt, udfordrende, forpligtende og krævende skolemiljø. Skolen er åben for både drenge og piger fra enhver etnisk herkomst.

Dansk, matematik, engelsk og tysk er obligatoriske fag for alle. I disse fag udbyder skolen en times ekstraundervisning ugentlig. Obligatoriske fag udover de ovennævnte er historie, samfundsfag, geografi, biologi og fysik/kemi.